1η μέρα του Festos European C1 Paracycling Cup 2015. Στο αεροδρόμιο Τυμπακίου (Φωτογραφίες)

ae4

Bookmark the permalink.