2 από τα δηλητηριασμένα άλογα στο ΔΑΤΟ Καβάλας ήταν θεραπευτές για ΑΜΕΑ

pet-kid13-645×362

Bookmark the permalink.