Αλλού λένε το νερό νεράκι κι εδώ το χουμε και τρέχει από σπασμένη σωλήνα

nera gimnasio4

Bookmark the permalink.