ΑΝΕΚΔΟΤO: Ο ξενιτεμένος γιος στην αμερική, η μάνα του, η γυναίκα του και η μαύρη αγελάδα

kerata

Bookmark the permalink.