Από ερευνητής στις ΗΠΑ, μοναχός στον Άη Γιώργη τον Επανωσήφη στην Κρήτη

18s22prst-thumb-large

Bookmark the permalink.