Αρχίζει η μεταβίβαση των βασικών δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης
enwsi mesaras

Από την ερχόμενη Δευτέρα 23 Μαϊου, ξεκινά η διαδικασία για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης της φετινής χρονιάς

Όσοι παραγωγοί θέλουν να μεταβιβάσουν δικαιώματα πρέπει, κατά περίπτωση, να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

· Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη

Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων (πώληση, δωρεά, γονική παροχή κ.λ.π.). Απαιτείται: συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 01-06-2015 έως 31-05-2016 και πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο.

·         Οριστική μεταβίβαση  δικαιωμάτων χωρίς γη

Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη είτε με πώληση είτε με ενοικίαση, όπου το 20%  της αξίας παρακρατείται υπέρ του Εθνικού αποθέματος. Εξαίρεση στην παρακράτηση υπάρχει εφόσον αυτή γίνεται μεταξύ συγγενών Α’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ΄ αγχιστείας (γονείς–παιδιά, σύζυγοι, κλπ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις αρκεί να προσκομιστεί το έγγραφο που αποδεικνύει την συγγένεια (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γάμου κλπ.).

·         Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς

Α) Σε περίπτωση κληρονομιάς βάση διαθήκης

·         Ληξιαρχική πράξη θανάτου

·         Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης

·         διαθήκης (Ειρηνοδικείο).

·         Πιστοποιητικό περί μη αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη ή προσβολή αυτής (Ειρηνοδικείο)

Β) Κληρονομιά από το Νόμο (εξ αδιαθέτου)

·         Ληξιαρχική πράξη θανάτου

·         Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών

·         Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (Ειρηνοδικείο).

·         Προσωπικά Στοιχεία των κληρονόμων (ταυτότητα, ΑΦΜ)

·         Μίσθωση  δικαιωμάτων με μίσθωση γης

Ενοικιάζονται δικαιώματα και γη με ίση ή μεγαλύτερη έκταση για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη με την λήξη της μίσθωσης. Απαιτείται η πράξη μίσθωσης έκτασης με ημερομηνία έναρξης μίσθωσης από 01-06-2015.

·         Αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχου

·         Λύση μίσθωσης   δικαιωμάτων με ή χωρίς  γη

Λύση της μίσθωσης, με γη ή χωρίς γη, με κοινή συμφωνία, πριν την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης.

·         Μίσθωση  δικαιωμάτων χωρίς γη

Ενοικίαση δικαιωμάτων χωρίς γη (20 % παρακράτηση). Τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη με την λήξη της μίσθωσης.

·         Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη μεταβίβαση τους το ίδιο έτος ενίσχυσης

Σε περίπτωση που κληρονόμος επιθυμεί να μεταβιβάσει σε έναν ή σε περισσότερους γεωργούς το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων που κληρονομεί το ίδιο έτος ενίσχυσης 2016.

·         Λύση μίσθωσης   δικαιωμάτων με ή χωρίς  γη και ταυτόχρονη μεταβίβαση τους το ίδιο έτος ενίσχυσης

Καταληκτική ημερομηνία μεταβίβασης δικαιωμάτων: Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016.

Τέλος, υπενθυμίζεται στους παραγωγούς ότι η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης 2016 συνεχίζεται κανονικά μέχρι την 15η Ιουνίου 2016.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: (2810) 378136 / 378142 / 378144 / 378174

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ: 2891022223

ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ: 2891031262

ΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ: 2893022309