ΑΥΤΗ είναι η ΣΥΝΤΑΓΗ που καθαρίζει τους πνεύμονες από ΦΛΕΓΜΑ, ΤΟΞΙΝΕΣ και ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ.

1-953

Bookmark the permalink.