Μπορεί η αγάπη να μην αγοράζεται, μπορεί όμως να αγοραστεί η ευτυχία. Πόσο κοστίζει;

4zap

Bookmark the permalink.