Χιλιάδες Γάλλοι παρατήρησαν την «παλίρροια του αιώνα»ο θεαματικό φαινόμενο παρατηρείται κάθε 18 χρόνια περίπου

paliria

Bookmark the permalink.