Χιλιάδες κυβικών χύνονται στο δρόμο από τη δεξαμενή στην Πόμπια (FOTO)

pompia neroB

Bookmark the permalink.