Δ. Φαιστού Πόσα χρέη κληρονόμησε από τον Καποδίστρια και πόσα έχει πληρώσει.
faistou

Παρά την περικοπή της κρατικής επιχορήγησης πάνω από 60% για το 2011 2012 2013και το τεράστιο χρέος που προχωρήσαμε σε αποπληρωμές παλαιότερων οφειλών με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Για πρώτη φορά στην ιστορία των τριών καποδιστριακών δήμων ο νέος δήμος Φαιστού ξεπληρώνει μαζικά οφειλέτες.

ΚΑΠ -60% ΣΑΤΑ -75%

Μειώσαμε τα λειτουργικά έξοδα κάθε χρόνο

το 2013 σε σχέση με το 2010 κατά 47% -4.277.000 (μεώση λειτουργικών της χρονιάς 2013)

Κληρονομήσαμε σε ευρώ

Χρέος Μοίρες 2.818.783

Χρέος Τυμπάκι 3.851.389

Χρέος Ζαρός 398.790

Δανεισμός πρώην Δήμων 2.200.000

Δικαστικά 3.000.000
Συνολικό χρέος 12.500.000

Αποπληρωμές Δήμου Φαιστού σε ευρώ

2011 1.914.938

2012 3.316.198

2013 1.977.879

+ Τοκοχρεολύσια 497.000

 

Σύνολο 8.003.000 ευρώ αποπληρωμές.

Παρά την περικοπή της κρατικής επιχορήγησης πάνω από 60% για το 2011 2012 2013και το τεράστιο χρέος που προχωρήσαμε σε αποπληρωμές παλαιότερων οφειλών με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Για πρώτη φορά στην ιστορία των τριών καποδιστριακών δήμων ο νέος δήμος Φαιστού ξεπληρώνει μαζικά οφειλέτες.

ΚΑΠ -60% ΣΑΤΑ -75%

Μειώσαμε τα λειτουργικά έξοδα κάθε χρόνο

το 2013 σε σχέση με το 2010 κατά 47% -4.277.000 (μεώση λειτουργικών της χρονιάς 2013)

Κληρονομήσαμε σε ευρώ

Χρέος Μοίρες 2.818.783

Χρέος Τυμπάκι 3.851.389

Χρέος Ζαρός 398.790

Δανεισμός πρώην Δήμων 2.200.000

Δικαστικά 3.000.000
Συνολικό χρέος 12.500.000

Αποπληρωμές Δήμου Φαιστού σε ευρώ

2011 1.914.938

2012 3.316.198

2013 1.977.879

+ Τοκοχρεολύσια 497.000

 

Σύνολο 8.003.000 ευρώ αποπληρωμές.

Δ. Φαιστού Πόσα χρέη κληρονόμησε από τον Καποδίστρια και πόσα έχει πληρώσει