ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ: Η Κατερίνα από το Τυμπάκι χρειάζεται πάλι δότες αιμοπεταλίων…πιστεύω ότι μπορούμε να την βοηθήσουμε !!!

katerina

Bookmark the permalink.