Δήλωση Γιώργου Α. Παπανδρέου…. Σας καλώ να οικοδομήσουμε το νέο σπίτι μας!

gap_bc

GEORGE PAPANDREOU, FORMER PRIME MINISTER OF GREECE SPEAKS AT BOSTON COLLEGE AS PART OF THE CLOUGH COLLOQUIUM.

Bookmark the permalink.