Δύο νεαροί σκοτώνονται επι τόπου σε σύγκρουση με μηχανάκι
traka

Απλά σοκ και δέος..