Δύο ώρες ανεμοθύελλας ήταν αρκετές για να χάσουν τους κόπους μιας χρονιάς οι καλλιεργητές θερμοκηπίου στοΤυμπάκι (Βίντεο)

thermokipia-620×330

Bookmark the permalink.