Δωρεάν παροχή γεωργικών συμβουλών από την εταιρία ΄Αγροτικοί Σύμβουλοι Κρήτης ΙΚΕ
Δωρεάν παροχή γεωργικών συμβουλών από την εταιρία ΄Αγροτικοί Σύμβουλοι Κρήτης ΙΚΕ

Μέσω του υπομέτρου 2.1 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  η εταιρία  ‘Αγροτικοί Σύμβουλοι Κρήτης  ΙΚΕ παρέχει δωρεάν συμβουλές σε ωφελουμένους γεωργούς σε 6 Πακέτα Σύμβουλων.

Τα Πακέτα Σύμβουλων είναι τα εξής :

 

1ο πακέτο  σύμβουλων  (Πολλαπλή Συμμόρφωση-Επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές)

Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης.

Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές – “πρασίνισμα”.

Συμβουλές για την εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

2ο πακέτο  σύμβουλων (Ορθολογική χρήση νερού, λιπασμάτων και ζωικών αποβλήτων)

Συμβουλές για Ορθολογική χρήση νερού / Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης

Συμβουλές για Ορθή διαχείριση υδάτων /Ορθολογική χρήση λιπασμάτων /

Μείωση ρύπανσης υδάτων

3ο πακέτο  σύμβουλων (Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία)

Συμβουλές για Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία

4ο πακέτο  σύμβουλων (Κλιματική αλλαγή – Αξιοποίηση αποβλήτων, παραπροϊόντων)

Συμβουλές στο γεωργικό τομέα, σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας

5ο πακέτο  σύμβουλων (Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα-Βιολογική γεωργία)

Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ

6ο πακέτο  σύμβουλων (Εκσυγχρονισμός εκμεταλλεύσεων-Βελτίωση βιωσιμότητας / ανταγωνιστικότητας)

Συμβουλές για Καινοτομία/Εκσυγχρονισμός/ΤΠΕ

Συμβουλές για Μείωση κόστους παραγωγής

Συμβουλές για Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί

Συμβουλές για Καθετοποίηση

Συμβουλές για Προσανατολισμός στην αγορά

Αγροτικοί Σύμβουλοι Κρήτης ΙΚΕ

Η     ’ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΕ’’ ιδρύθηκε το 2021 από Γεωπόνους και Οικονομολόγους  με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.  Η εταιρεία μας είναι εγκεκριμένος  Φορέας Παροχής Γεωργικών

Μπορείτε να μας βρείτε στην έδρα μας στις ΜΟΙΡΕς  25ης Μαρτιου 25  Ηρακλειου

 

Για περισσότερες λεπτομερείς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν :

 

Γραφειο Μοιρες

25ης  Μάρτιου 25

ΤΚ 70400

ΤΗΛ. 28920 25354

 https://agrococrete.gr