Αν εφαρμοστεί πρώτη φορά ο νόμος για το πλοίο ασφαλείας θα είναι η αρχή για οριστική λύση

Αν εφαρμοστεί πρώτη φορά ο νόμος για το πλοίο ασφαλείας θα είναι η αρχή για οριστική λύση

Bookmark the permalink.