Αν εφαρμοστεί πρώτη φορά ο νόμος για το πλοίο ασφαλείας θα είναι η αρχή για οριστική λύση

xklixlk11480928238

Bookmark the permalink.