Με Αιγυπτιακή τεχνική χτίσθηκε ο τάφος στην Αμφίπολη (ΦΩΤΟ)
ΑΜΦΙΠΟΛΗ-ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΟΡΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Η μαζική πλέον έκδοση των Ελληνικών Φιλοσοφικών κειμένων στην Ελληνική Γλώσσα, μας δίνει πια την δυνατότητα να προσεγγίσουμε σε βάθος και σωστά την Ελληνική Φιλοσοφική Σκέψη. Ο σκόπος της παρούσης ιστοσελίδος είναι να παρουσιάσει την σωστή απόδοση της Ελληνικής Φιλοσοφικής Σκέψης της Ορφικοπυθαγορείου Φιλοσοφίας. Κάθε τι που θα αναρτάται θα είναι πλήρως τεκμηριωμένο από τα Ελληνικά Κείμενα.

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ [ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : 1/9/2014]

 (Η ανάρτηση αυτή αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης ::http://www.empedotimos.blogspot.gr/2014/08/2782014.html)
Σύμφωνα με τελευταία ανακοίνωση του ΥΠΠΟ την 31η  Αυγούστου, ανάμεσα σε άλλα γίνεται και η εξής αναφορά :
«Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι και στους τρεις χώρους , μετά από τον τοίχο σφράγισης, υπάρχει χαλαρή αμμώδης επίχωση, ως το μέγιστο ύψος της θόλου. Οι τρεις χώροι, που δημιουργούνται από την κατασκευή των εγκάρσιων διαφραγματικών τοίχων, κατά μήκος της θόλου, φαίνεται ότικαταχώθηκαν κατά την σφράγιση του ταφικού μνημείου. Οι τοίχοι, εν μέρει, λειτουργούν και ως στοιχεία αντιστήριξης των χαλαρών επιχώσεων. Τόσο το κενό στον εξωτερικό τοίχο σφράγισης όσο και οι οπές στα επόμενα διαφράγματα, που πιθανόν να έχουν προέλθει απόαφαίρεση λίθων ή και από μη τοποθέτηση λίθων, φαίνεται ότιαποτελεί μέρος σχεδίου σφράγισης του τάφου». (http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=58232 )
Με άλλα λόγια η ανακοίνωση αυτή επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μου ότι τόσο οι  επιχωματώσεις, όσο και το άνοιγμα των σφιγγών και το άνοιγμα στο άνω αριστερό άκρο του διαφραγματικού τοίχου (Τ1) ήταν εσκεμμένα και αποτελούσαν μέρη του  σχεδίου σφράγισης του τάφου! (βλέπε σχετικά :http://www.empedotimos.blogspot.gr/2014/08/blog-post_28.html  όπου εικάζεται  το σχέδιο σφράγισης του τάφου, όπως και το ότι οι Σφίγγες ήταν εσκεμμένα ακέφαλες είτε συμβολικά είτε «για λόγους ασφαλείας του μνημείου»).
Είναι πολύ σημαντική η ανακοίνωση αυτή, γιατί αφ’ ενός  μεν επιβεβαιώνει την ύπαρξη σχεδίου σφράγισης του  τάφου, όπως επίσης και αιτιολογεί (χωρίς να το λέει ξεκάθαρα αλλά το υπονοεί)  ότι οι ακέφαλες Σφίγγες είναι εσκεμμένα ακέφαλες(υποθέτω ότι με το “κενό στον εξωτερικό τοίχο σφράγισης” αναφέρεται στο άνοιγμα των Σφιγγών, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ότι ο τοίχος σφράγισης είχε πουθενά αλλού άνοιγμα).
Και αυτό γιατί, αν «το κενό στον εξωτερικό τοίχο σφράγισης» είναι εσκεμμένο, τότε σίγουρα οι Σφίγγες είναι και αυτές εσκεμμένα ακέφαλες. ‘Ίσως το σχέδιο ήταν να παραπλανηθούν οι επίδοξοι τυμβωρύχοι οι οποίοι «πέφτοντας πάνω» σε αυτό το άνοιγμα, να δουν τις ακέφαλες Σφίγγες και να εικάσουν ότι «ήρθαν δεύτεροι», άρα να μην χάσουν χρόνο να σκάψουν εκεί και να φύγουν από το σημείο αυτό.am1
 Πράγματι αν παρατηρήσουμε προσεκτικότερα τον χώρο των Σφιγγών, τότε θα δούμε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη  που να παραπέμπει σε σκάψιμοτου τοίχου πίσω από τις Σφίγγες ( ο τοίχος είναι απίστευτα λείος και συμπαγής) , είτε διότι τελικά κανείς δεν προσέγγισε το σημείο αυτό, είτε διότι ο όποιος επίδοξος τυμβωρύχος απογοητεύτηκε και έφυγε. Επίσης, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι Σφίγγες έπεσαν αντικείμενοβανδαλισμού (οπότε όμως τότε θα βρίσκαμε τα κεφάλια) ή κλοπής με αφαίρεση  των κεφαλιών)  τότε ενώ μεν η δεξιά Σφίγγα θεωρητικά μπορεί να απετέλεσε θύμα βανδαλισμού ή κλοπής, η αριστερή όμως Σφίγγα είναιεξαιρετικά στριμωγμένη από τους ογκολίθους  και τον τοίχο πίσω της, που σημαίνει ότι η αφαίρεση του κεφαλιού θα ήταν μάλλον αδύνατη. Άλλωστε αν τα κεφάλια είναι ένθετα,  τότε για να αφαιρεθούν θα χρειαζόταν να ανυψωθούν λίγο κατακορύφως προς τα πάνω, που όμωςδεν υπάρχει σχεδόν καθόλου χώρος για κάτι τέτοιο.
Εκτός από την αναφορά στο  άνοιγμα στο εξωτερικό τοίχο σφράγισης, ένα άλλο σημείο που αξίζει να προσέξουμε είναι ότι γίνεται αναφορά σε «οπές στα επόμενα διαφράγματα, που πιθανόν να έχουν προέλθει από αφαίρεση λίθων ή και από μη τοποθέτηση λίθων». Συνεπώς έχει εντοπισθεί άνοιγμα (Α2) και στον διαφραγματικό τοίχο Τ2, όπως φαίνεται στην ίδια ευθεία με το άνοιγμα  με το άνοιγμα Α1 τουδιαφραγματικού τοίχου Τ1. Και από την διατύπωση συμπεραίνουμε ότι το «σφράγισμα» του ανοίγματος Α1 δεν έχει βρεθεί, σε αντίθεση με το «σφράγισμα του ανοίγματος Α2 που φαίνεται ότι έχει βρεθεί, όπως καταγράφεται στην παρακάτω φωτογραφία.am2
 Από τα μέχρι στιγμής ευρήματα αρχίζει και σχηματίζεται μια εικόνα που συνεχώς τονίζει την σχέση του τάφου με τις Αιγές. Ήδη έχουμε δει ότι υπάρχουν οι οκτάφυλλοι ρόδακες οι οποίοι, ως βασιλικό σύμβολο, τονίζουν ότι ο τάφος είναι βασιλικός και αφ’ετέρου ίσως το γεγονός ότι είναι οκτάφυλλοι να υποδηλώνουν σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο (δες σχετικά :http://www.empedotimos.blogspot.gr/2014/08/2782014.html).
Χθες, 31 Αυγούστου 2014, το ΥΠΠΟ παρουσίασε φωτογραφίες από καινούργια ευρήματα, και ένα από αυτά είναι ένα μαρμαρωτό ψηφιδωτό, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.am3
Στα Ανάκτορα των Αιγών παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο ψηφιδωτό και μάλιστα συνυπάρχει με δύο οκτάφυλλους ρόδακες (ο ένας μέσα στον άλλο)  που αποτελεί κεντρικό σύμβολο σε ένα ψηφιδωτό.(Κατά σύμπτωση (;) και στον Τάφο της Αμφίπολης συνυπάρχουν οκτάφυλλοι ρόδακες με ένα τέτοιο ψηφιδωτό)am4
Στον  πρώτο διαφραγματικό τοίχο, μετά την είσοδο, το ιωνικό επιστύλιο, το οποίο διακοσμείται με τους οκτάφυλλους ανάγλυφους ρόδακες, έχειγείσο  όμοιο με το γείσο  του  περιβόλου.am5
Το ίδιο γείσο το συναντούμε και στην Βεργίνα  στις προσόψεις τωνβασιλικών τάφων του Φιλίππου Β’ και του Αλεξάνδρου Δ’ :am7
Βλέπουμε δηλαδή πολλές ομοιότητες του Τάφου της Αμφίπολης με τιςβασιλικούς τάφους και τις Αιγές γενικότερα.
Σύμφωνα με  την εφημερίδα  Ελεύθερος Τύπος  (1.9.2014) αρχαιολόγοι διαπιστώνουν ότι συνυπάρχει η Μακεδονική τεχνική της κατάχωσης των τάφων με την Αιγυπτιακή της σφράγισης τους. Δηλαδή το μνημείο κατασκευάστηκε και στη συνέχεια μέχρι τον προθάλαμο και τον νεκρικό θάλαμο “παραγεμίστηκε” με χώμα και άμμο ώστε να σφραγιστεί  τελείως ο χώρος και οι πιθανοί τυμβωρύχοι να βρουν αλλεπάλληλα εμπόδια που θα τους αναγκάσουν να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους. Αυτός ο Αιγυπτιακός χαρακτήρας που εντοπίζεται στην σφράγιση του τάφου, ίσως, μαζί με τα άλλα Αιγυπτιακά χαρακτηριστικά που συναντάμε όπως σφίγγες, υπερμεγέθες μνημείο, μας τονίζει και την σχέση του νεκρού με την Αίγυπτο, σχέση που σίγουρα είχε οΑλέξανδρος.ΑΜΦΙΠΟΛΗ-ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Εν αναμονή των νεώτερων ανακοινώσεων. Αυτό που αναμένω με πολύ ενδιαφέρον είναι τι διάκοσμο θα φέρει ο διαφραγματικός τοίχος Τ2, που πολύ πιθανόν να είναι ισχυρότερος και πιο χαρακτηριστικός για τον νεκρό από ό,τι οι οκτάφυλλοι ρόδακες του διαφραγματικού τοίχου Τ1και που πολύ πιθανόν να μας ονοματίσει και τον νεκρό!am6
 (συνεχίζεται…..)