Η εκδρομή των μαθητών στην Πράγα πήρε απρόβλεπτη τροπή! 17 παιδιά επέστρεψαν στην Ελλάδα εσπευσμένα

ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÐÑÁÃÁ

Bookmark the permalink.