Εκπαιδεύονται οι εκπαιδευτές του Δήμου Φαιστού.
Η παρακολούθηση του προγράμματος επιτρέπει στους εκπαιδευτές να αποκτήσουν γνώσεις που θα αναβαθμίσουν και θα διευκολύνουν το έργο τους σε ένα νευραλγικό τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η παρακολούθηση του προγράμματος επιτρέπει στους εκπαιδευτές να αποκτήσουν γνώσεις που θα αναβαθμίσουν και θα διευκολύνουν το έργο τους σε ένα νευραλγικό τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε η εκπαίδευση των εκπαιδευτών που υλοποιούν προγράμματα στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετείχαν οι εκπαιδευτές του Δήμου Φαιστού, ενός δήμου που είναι πρωτοπόρος στην υλοποίηση και την εφαρμογή προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης με πλήθος προγραμμάτων να βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο.

 

Σταδιακά, έχουν ξεκινήσει να οργανώνονται προγράμματα για περίπου 4.000 εκπαιδευτές που είχαν καταθέσει σχετική αίτηση στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών συμμετείχαν εκπαιδευτές του ΚΔΒΜ του Δήμου Φαιστού που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, να εξοικειωθούν με τα εκπαιδευτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στα ΚΔΒΜ, αλλά και με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διδακτικών ενοτήτων για τους εκπαιδευόμενους των ΚΔΒΜ.

 

Να σημειωθεί πως οι εκπαιδευτές των προγραμμάτων, έχουν υψηλού επιπέδου εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς είναι οι πρώτοι εκπαιδευτές εκπαιδευτών ενηλίκων της χώρας (πιστοποιημένοι εκπαιδευτές εκπαιδευτών του μητρώου ΕΚΕΠΙΣ/ΕΟΠΠΕΠ). Στη συγκεκριμένη συνάντηση ο εκπαιδευτής που ανέλαβε την εκπαίδευση των εκπαιδευτών ήταν ο κ. Ιωσήφ Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής και Διευθυντής της ΑΣΠΑΙΤΕ Κρήτης.

 

Η παρακολούθηση του προγράμματος επιτρέπει στους εκπαιδευτές να αποκτήσουν γνώσεις που θα αναβαθμίσουν και θα διευκολύνουν το έργο τους σε ένα νευραλγικό τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, δηλαδή στα προγράμματα που θα οργανώνονται από τα ΚΔΒΜ.

 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις συνθήκες λειτουργίας των ΚΔΒΜ, αλλά και τις ανάγκες των εκπαιδευτών. Γνωρίζοντας ότι ο χρόνος που μπορεί να διατεθεί για εκπαίδευση δια ζώσης είναι σχετικά περιορισμένος, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε να περιλαμβάνει ένα μέρος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ένα Σαββατοκύριακο δια ζώσης συνάντηση, συνολικής διάρκειας 37 διδακτικών ωρών. Μετά τη λήξη του προγράμματος και την εκπόνηση εργασίας (σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας και διδακτικής ενότητας), όσοι συμμετάσχουν θα λάβουν σχετική βεβαίωση.

 

Για την υποστήριξη του έργου αυτού, η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ), ως φορέας πρότασης, ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8, τις Πράξεις με τίτλο «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 & ΑΠ8», με φορέα υλοποίησης το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) και συνεργαζόμενους εταίρους τους: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (ΕΣΥΝ) και όλους τους ενδιαφερομένους Δήμους.