Έντονη ανησυχία στο Ηράκλειο από την εισβολή ενός κινέζικου εντόμου που απειλεί τις μουριές: Μεγάλες ανησυχία για αμπέλια και λιόφυτα!

xylotrechus-chinensis

Bookmark the permalink.