Επικίνδυνος στύλος της ΔΕΗ στον Κόκκινο πύργο (Φωτογραφίες)

de1

Bookmark the permalink.