Επικίνδυνος στύλος της ΔΕΗ στον Κόκκινο πύργο (Φωτογραφίες)

de2

Bookmark the permalink.