Έρχεται αμυντικός συνασπισμός: Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρος

fregat-tipa-lafayet-hh-60g.original

Bookmark the permalink.