Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επικείμενη λήξη της διεθνούς συμφωνίας για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές

EL

KEFALOGIANNIS Emmanouil – 8th Parliamentary term

Bookmark the permalink.