Έτσι θα ήταν σήμερα οι μεγάλες πόλεις του πλανήτη αν τις είχε κλέψει ο Έλγιν!(pics)

elgin-600×330

Bookmark the permalink.