Έτσι θέλουμε τον τόπο μας οι προτάσεις των φορέων του Νότου
periferia-kritis

Προς την επιτροπή Διαβούλευσης

Εξ ορισμού, στα πλαίσια του Χωροταξικού Σχεδιασμού Περιφερειακού Επιπέδου προσδιορίζονται, με προοπτική δεκαετιών,  οι βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο επίπεδο της περιφέρειας, οι οποίες θα προωθούν την ισότιμη ένταξη της στον ευρύτερο διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο και καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διάρθρωση του χώρου στο επίπεδο της περιφέρειας.

Μετά λύπη μας διαπιστώνουμε ότι για την περιοχή του πρώην Καποδιστριακού Δ. Τυμπακίου και της Αγίας Γαλήνης, σύμφωνα με το προτεινόμενο ΠΠΧΣΑΑ μεταξύ των άλλων:

 • Δεν γίνεται καμία αναφορά στο Αεροδρόμιο Τυμπακίου, ούτε απεικονίζεται σε κανένα χάρτη και δεν λαμβάνονται υπ’ όψη οι μελέτες, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Τυμπακίου, σχετικά με τις δυνατότητες εκμετάλλευσης του.
 • Δεν γίνεται καμία αναφορά στο υφιστάμενο λιμάνι στον Κόκκινο Πύργο.
 • Παρά την ύπαρξη περισσοτέρων από 4500 στρεμμάτων θερμοκηπίων, δεν αναφέρονται οι εκτάσεις αυτές του πρώην Δ. Τυμπακίου στις περιοχές με καλλιέργειες υπό κάλυψη.
 • Κανένας οικισμός του πρώην Δ. Τυμπακίου δεν χρήζει ανάδειξης και προστασίας.
 • Απεικονίζεται η Φαιστός ως μνημείο εθνικού ενδιαφέροντος και όχι διεθνούς, όπως είναι η θέση της.
 • Δεν αναφέρεται ότι το παραλιακό μέτωπο από τον Κόκκινο Πύργο ως και τον Κομμό είναι μία από τις σημαντικότατες θέσεις αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta – Caretta στην Κρήτη, ούτε αναφέρεται ότι οι φώκιες Monachus -Monachus συναντώνται στα νησιά Παξιμάδια.

Αντί να απεικονιστούν τα παραπάνω δεδομένα και να υπάρξει σχεδίαση με βάση αυτά, από το ΠΠΧΣΑΑ για την περιοχή μας προβλέπονται:

 • Λιμενική Πύλη του Νότου, η οποία περιλαμβάνει αποκλειστικά:

Επιλογή χώρου για τις χερσαίες εγκαταστάσεις, που συνοδεύουν την δραστηριότητα εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων.

Δημιουργία ειδικευμένου εμπορευματικού λιμένα Διεθνούς Ενδιαφέροντος.

Δημιουργία των συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεων  του αγωγού φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο / Κύπρο προς χώρες τις ΕΕ.

Κατάλληλες υποδομές κυρίως τροφοδοσίας πλοίων [bunkering]

 

 • Υποδοχέα γεωργικών προϊόντων και γενικής μεταποιητικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή Μοίρες – Τυμπάκι. Ενώ η δραστηριότητα αυτή βρίσκεται στην περιοχή του Τυμπακίου, απεικονίζεται στους χάρτες στην περιοχή των Μοιρών.

 

 

 • Περιοχές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης θεωρούνται μόνο οι νότιες πλαγιές της Ίδης (Ζαρός, Γέργερη, Κρουσώνας) και τα Aστερούσια (Καπετανιανά). Για τις πλέον αναπτυγμένες περιοχές από τα Μάταλα έως  την Αγία Γαλήνη δεν γίνεται καμία πρόβλεψη,  δεν υπάρχουν καν στους χάρτες σας.

 

 • Με την προώθηση των έργων του Λιμανιού στο Τυμπάκι, πρέπει να αναθεωρηθεί η θέση της λιμενικής και λοιπής κτιριακής εγκατάστασης στους Καλούς Λιμένες (μονάδα SEVEZO / µε καύσιμα). [μεταφορά των εγκαταστάσεων στην Λιμενική Πύλη του Νότου, στο Τυμπάκι]

 

 • Διευκρινίζεται ότι από το σύνολο των νήσων και νησίδων περιμετρικά της Κρήτης, οι μόνες που δεν προστατεύονται είναι οι νήσοι «Παξιμάδια», που όπως  επισημαίνεται  βρίσκονται στο κέντρο του Κόλπου της Μεσσαράς.

 

 • Προτείνεται να αναθεωρηθούν και να καταργηθούν οι νέες οικιστικές περιοχές με χρήση γενικής κατοικίας ή τουριστικής ανάπτυξης, οι οποίες προτάθηκαν με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Τυμπακίου.

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό, κατά τους μελετητές, δεν αιτιολογούνται οι νέες οικιστικές και τουριστικές περιοχές, ούτε από τις πληθυσμιακές εξελίξεις ούτε συνάδουν με τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού. (αλήθεια ποιός έδωσε την κατεύθυνση του υπερκείμενου σχεδιασμού;)

 

Ομόφωνα και κατηγορηματικά οι φορείς της περιοχής απορρίπτουν το σύνολο των παραπάνω κατευθύνσεων του προτεινόμενου σχεδιασμού.

 

 • Το προτεινόμενο ΠΠΧΣΑΑ, παρά τα θερμοκήπια και τους πέντε αναδασμούς, θεωρεί ότι:

Ανάπτυξη πρωτογενή τομέα και μεταποίηση των προϊόντων του με κατεύθυνση:

 • την δραστική στροφή των σήμερα παραγόμενων προϊόντων προς περιβαλλοντικά ποιότητας, σε αρδευόμενες ή µη εκτάσεις.
 • την εξυγίανση των γεωργικών εδαφών από τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα

(Σημ. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνεί στα παραπάνω, όμως σαν γενική κατεύθυνση, με προσαρμογή βήμα-βήμα και όχι με βίαιο τρόπο.)

 

 • την οργάνωση της εκμάθησης παραγωγών και των δυνατοτήτων μεταποίησης και διάθεση των προϊόντων τους στο οικιστικό της κέντρο, τις Μοίρες.

(Σημ. προφανώς εξυπηρετεί όλους καλύτερα να έχει έδρα και αφετηρία, εκεί που βρίσκονται ήδη η αγροτική παραγωγή, η μεταποίηση και η εμπορία των αγροτικών προϊόντων, δηλ. στο Τυμπάκι.)

 

Κατά τους συντάκτες του παραπάνω σχεδιασμού,  ο πρώην Καποδιστριακός Δήμος Τυμπακίου αντιμετωπίζεται ως παρίας και πρέπει να τιμωρηθεί. Συγκεκριμένα:

 • Οι κυριότερες απειλές για την περιοχή είναι η έντονη τουριστική ανάπτυξη(!!!), το παράνομο κυνήγι και η παράνομη δόμηση καθώς και η οπτική όχληση η οποία δημιουργήθηκε από νέα ακαλαίσθητα κτίρια στον Σίβα και στους Βώρους – ο οποίοι αν και παραδοσιακοί οικισμοί δεν χρήζουν-κατά τους μελετητές- ανάδειξης και προστασίας.
 • Ιδιαίτερη μνεία γίνεται  στην μέριμνα που απαιτείται να δοθεί στο παράκτιο τμήμα στην περιοχή του Τυμπακίου, της προβλεπόμενης ζώνης ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης και ποιοτικής αναβάθμισης, προκειμένου να εξυγιανθεί. Δηλ. όχι μόνο δεν απεικονίζεται σε χάρτες, όχι μόνο δεν υπάρχει στον υφιστάμενο σχεδιασμό αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ασθενής που χρήζει θεραπείας(!).
 • Τέλος προτείνεται η ενοποίηση των προβλέψεων (επί της ουσίας ακύρωση) του ΓΠΣ Τυμπακίου, του ΣΧΟΟΑΠ του Δ. Ζαρού και του υπό εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ Αγίας Βαρβάρας (γιατί είναι νόμοι του κράτους, ενοχλούν και πρέπει να καταργηθούν) και την σύνταξη ενός Δομικού σχεδίου το οποίο να περιλαμβάνει τον Δ. Φαιστού, τον Δ. Γόρτυνας και τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Αστερουσίων στο οποίο να προβλέπονται μεταξύ των άλλων όλες οι προτεινόμενες κατευθύνσεις «ανάπτυξης».

Η περιοχή του πρώην Δήμου Τυμπακίου αντιμετωπίζεται ως ο υποδοχέας όλων των δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν έχουν κανένα ουσιαστικό όφελος στην τοπική κοινωνία, καταστρέφουν το σύνολο των δραστηριοτήτων οι οποίες υπάρχουν στην περιοχή και αποδίδουν τα μέγιστα, τόσο στην έδρα του οικιστικού συνόλου – τις  Μοίρες όσο και στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης.

Καλό θα ήταν οι μελετητές να μας παρουσιάσουν πόση μείωση του ντόπιου πληθυσμού υπολογίζουν στον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Τυμπακίου την επόμενη δεκαπενταετία με την εφαρμογή των πολιτικών αυτών, αν υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας, που απευθύνονται αυτές και ποιες προοπτικές επενδύσεων αναμένονται στην περιοχή με τον προτεινόμενο σχεδιασμό.

Να μας απαντήσουν τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις οι οποίες υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και αν είναι συμβατές με την προτεινόμενη ανάπτυξη.

Αντί να προταθεί ένα ξεκάθαρο μοντέλο με σαφή τουριστικό – αναπτυξιακό – αγροτικό προσανατολισμό, σε μια χωρική ενότητα  που φιλοξενεί προστατευόμενες περιοχές μοναδικού φυσικού κάλλους, με σημαντικότατους αρχαιολογικούς χώρους, με πλήθος μοναδικών χαρακτηριστικών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων,  η οποία δεν διαθέτει τις αναγκαίες υποδομές οδικές, λιμενικές, κ.λπ. που να μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία των προτεινόμενων εγκαταστάσεων, αποφάσισαν να κάνουν την περιοχή καταβόθρα της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι φορείς του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Τυμπακίου και της ευρύτερης περιοχής, αφού μελέτησαν τα παραπάνω, έχοντας πλήρη επίγνωση της εικόνας της ευρύτερης περιοχής, αντιπροτείνουν:

 

Την ήπια και οργανωμένη τουριστική ανάπτυξη πολυθεματικού τουρισμού.

Την ήπια και οργανωμένη αγροτική ανάπτυξη.

 

Η ορθή αντιμετώπιση της περιοχής ως χωρική ενότητα είναι να θεωρηθεί ως τρίπολο ο πρώην Δήμος Τυμπακίου, ο πρώην Δ. Κουρητών και τμήμα του πρώην Δήμου Λάμπης.

Αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης της περιοχής, πρέπει να αποτελεί το υφιστάμενο Αεροδρόμιο Τυμπακίου και η παρακάτω προτεινόμενη Λιμενική Πύλη του Νότου στην περιοχή μεταξύ Κόκκινου Πύργου και Αγίας Γαλήνης.

Ο ρόλος του αεροδρομίου Τυμπακίου μπορεί και πρέπει να είναι Διεθνούς Σημασίας – με την μεταφορά αγροτικών προϊόντων και εμπορευμάτων από και προς τις χώρες της ΕΕ και όχι μόνο, την παροχή λειτουργιών γενικής αεροπλοΐας (αερολέσχη, υπηρεσία αεροταξί, τουρισμό VIP κτλ) και την προσέλκυση εταιριών χαμηλού κόστους. Το αεροδρόμιο Τυμπακίου μπορεί να γίνει Πύλη Εξόδου των προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης σε όλη την υφήλιο,  προσφέροντας τα μέγιστα στην οικονομία του νησιού. Πρέπει να συμπεριληφθεί, σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, στον ευρύτερο  σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης και της ΥΠΑ και να καλύψει τα σημερινά κενά αυτού του σχεδιασμού (μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων και λειτουργιών, θα είναι το πρώτο Α/Δ  για την μεταφορά αγροτικών προϊόντων στη χώρα μας).

Κύριος ρόλος της Λιμενικής Πύλης πρέπει να είναι η αναπλήρωση του κενού που δημιουργεί ο υφιστάμενος σχεδιασμός, δηλ. δεν προβλέπεται στην Νότια Κρήτη κανένας λιμένας με επιβατική χρήση, χρήση κρουαζιέρας, μαρίνας και μεταφοράς των προϊόντων τα οποία παράγονται στην περιοχή. Ο εμπορικός χαρακτήρας του λιμανιού θα πρέπει να είναι τοπικής ή περιφερειακής σημασίας, διατηρώντας τα ήπια χαρακτηριστικά ανάπτυξης της περιοχής. Τον ρόλο αυτό θα τον διαδραματίσουν τα υφιστάμενα αλιευτικά καταφύγια Αγίας Γαλήνης και Κόκκινου Πύργου με ό,τι τροποποιήσεις απαιτούνται σε συνδυασμό με όποια εγκατάσταση επιπλέον χρειάζεται στον χώρο μεταξύ αυτών.

Η χρήση των παραπάνω θα είναι ήπια , συμβάλλοντας στο πνεύμα ανάπτυξης της περιοχής, όπως θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα που ήδη υπάρχει για την αειφόρο ανάπτυξη του τόπου.

Συγκεκριμένα προτείνουμε:

 • Ήπια τουριστική ανάπτυξη για την ζώνη μεταξύ Ματάλων και Αγίας Γαλήνης.

 

 • Στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία υπάρχει ήδη ήπια τουριστική ανάπτυξη, να τεθούν άμεσα ειδικοί αρχιτεκτονικοί όροι, οι οποίοι να διασφαλίζουν την διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παραδοσιακών κτισμάτων, αναδεικνύοντας την παράδοση και το φυσικό τοπίο, προσελκύοντας υψηλής ποιότητας επισκέπτες, σκοπεύοντας στον δωδεκάμηνο τουρισμό, που ήδη αναπτύσσεται στην περιοχή.

 

 • Προστασία και ανάδειξη του συνόλου των οικισμών της περιοχής. Επιβάλλεται η συντήρηση και ανάδειξη των υφιστάμενων παραδοσιακών κτισμάτων και οικιστικών δομών, λειτουργώντας ως πόλος έλξης επισκεπτών.

 

 • Προστασία, σύνδεση και ανάδειξη των πολυπληθών θρησκευτικών χώρων και ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισμού.

 

 • Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού και προώθηση αυτού του είδους θεματικού τουρισμού, με χωροθέτηση και δημιουργία ενός θαλάσσιου πάρκου στον κόλπο της Μεσσαράς.

 

 • Προτείνεται η δημιουργία μίας Παραγωγικής Σχολής για εξειδίκευση στελεχών στον ποιοτικό τουριστικό τομέα στη χωρική ενότητα του πρώην Δήμου Τυμπακίου, η οποία θα συμβάλει στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

 

 • Ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού , ο οποίος αποτελεί τον αντίποδα του μαζικού τουρισμού και συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Τα κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής του Τυμπακίου δίνουν μοναδικό πλεονέκτημα, το οποίο επιτρέπει την δημιουργία διεθνών προδιαγραφών προπονητικού κέντρου που μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες όλο τον χρόνο, λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς και παράλληλα είναι πράσινη μορφή τουρισμού με το περιβάλλον ως πεδίο δραστηριότητας. Επίσης υπάρχουν ιδανικές συνθήκες για την προώθηση του ναυταθλητισμού στην περιοχή της Παχιάς Άμμου και του Καλαμακίου.

 

 • Ανάδειξη θεραπευτικού τουρισμού με έμφαση στην προληπτική ιατρική και θεραπευτική αγωγή στον τομέα της ψυχικής υγείας, που συμβάλουν στην ευεξία και εσωτερική ισορροπία.

 

 • Υποστήριξη και εξέλιξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης σχετικά με τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, υποστήριξη της βιολογικής καλλιέργειας, στήριξη των ήδη βραβευμένων προϊόντων και των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π) , σε συνδυασμό με την δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων στα πλαίσια της αγροτοδιατροφικής ανάπτυξης και του πολυθεματικού τουρισμού.

 

 • Επισήμανση επί των διαγραμμάτων του κόλπου της Μεσσαράς ως κόλπου αναπαραγωγής και απαγόρευση της μηχανοκίνητης αλιείας (τράτες). Επιβολή όρων και περιορισμών στο είδος των αλιευτικών εργαλείων με σκοπό την αλίευση περισσότερων και μεγαλύτερων αλιευμάτων στα πλαίσια της αγροτοδιατροφικής ανάπτυξης.

 

 • Υποστήριξη της κτηνοτροφίας σε συνδυασμό με μέτρα ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος, αναστροφή ερημοποίησης και δημιουργία επισκέψιμων ποιμνιοστασίων, στα πλαίσια της αγροτοδιατροφικής ανάπτυξης και του πολυθεματικού τουρισμού.

 

Για όλα τα παραπάνω κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει ρητή αναφορά και χωροθέτηση στη μελέτη του ΠΠΧΣΑΑ.

Το όραμα μας για την περιοχή δεν είναι να γίνουμε κέντρο υποδοχής μαζικού τουρισμού , αλλά τουρισμού με ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν υπάρχουν στον σχεδιασμό του ΠΠΧΣΑΑ σε επίπεδο Κρήτης.

Με τον όρο «ήπια» δεν αναφερόμαστε στο μέγεθος ή στην έκταση αλλά στην απόλυτη ενσωμάτωση στην παράδοση και στο περιβάλλον.

 

Η καταβαράθρωση του τόπου μας και η διαφαινόμενη εκ των πραγμάτων τάση για εσωτερική μετακίνηση στο κέντρο της προτεινόμενης από τους μελετητές χωρικής ενότητας (Μοίρες), στην έδρα της περιφέρειας ή ακόμα και για μετανάστευση μας βρίσκει εντελώς αντίθετους.

Η συμβολή των κατοίκων της περιοχής στην ανάπτυξη του τόπου – με την απουσία της Πολιτείας- επιβραβεύεται με την έμμεση απομάκρυνση τους από την περιοχή.

Σας ενημερώνουμε απλά ότι δεν ανήκουμε σε κανένα , ούτε θα επιτρέψουμε σε κανένα να αποφασίσει για μας και  για το μέλλον των παιδιών μας, χωρίς εμάς .

 

Τυμπάκι 28-05-2015                                                                                             Η επιτροπή Φορέων

 

 

Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου

Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου

Αγροτικός Σύλλογος Τυμπακίου

Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Κόκκινου Πύργου

Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Κόκκινου Πύργου

Πολιτεία Τυμπακίου

Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου

Σύλλογος Κατοίκων και Ιδιοκτητών Αφρατιά Τυμπακίου

Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Πνεύματος «Το Μετόχι»

Κυνηγετικός Σύλλογος Τυμπακίου

Σύλλογος Επαγγελματιών Καλαμακίου

Σύλλογος Επαγγελματιών Ξενοδόχων Αγίας Γαλήνης

Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Αγίας Γαλήνης

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Γαλήνης

Πολιτιστικός Σύλλογος Βόρρων

Πολιτιστικός Σύλλογος Σίβα

Πολιτιστικός Σύλλογος Καμηλαρίου

Πολιτιστικός Σύλλογος Φανερωμένης

 

Πολιτιστικός Σύλλογος Μαγαρικαρίου

 

Αθλητικός Όμιλος Πυργιώτισσας

Αθλητικός Όμιλος Βόρρων

 

Οι αιρετοί που συμμετείχαν  στη διαμόρφωση της πρότασης των φορέων:

Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου

Παπουτσάκης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος Τυμπακίου)

Μανιαδάκης Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος Τυμπακίου)

Φασομυτάκης Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος Τυμπακίου)

Πρόεδρος  Τοπικού Συμβουλίου Κλήματος

Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Φανερωμένης

Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Μαγαρικαρίου

Δήμος Αγ. Βασιλείου

Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Γαλήνης