Η γυναίκα για την οποία ο Παντελής έγραψε το «Θυμάμαι».

Η γυναίκα για την οποία ο Παντελής έγραψε το «Θυμάμαι».

Bookmark the permalink.