Υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη για την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Τυμπακίου

1

Bookmark the permalink.