Ηπρώτη εντολή του νέου Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου!« «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ»…είναι η μέθοδος για ειρήνη»

floros stratigos

Bookmark the permalink.