Ιστορικές εξελίξεις! Οριοθετείται η ΑΟΖ Ελλάδας Κύπρου και Αιγύπτου μετά την Σύνοδο Κορυφής μεταξύ Σαμαρά Αναστασιάδη και του Προέδρου της Αιγύπτου

Ιστορικές εξελίξεις! Οριοθετείται η ΑΟΖ Ελλάδας Κύπρου και Αιγύπτου μετά την Σύνοδο Κορυφής μεταξύ Σαμαρά Αναστασιάδη και του Προέδρου της Αιγύπτου

Bookmark the permalink.