Καταστροφική δολιοφθορά στα Βορίζια Ούτε δέκα ούτε είκοσι ούτε πενήντα αλλά συνολικά 153 ελιές μικρές και μεγάλες

komenes elies

Bookmark the permalink.