Η Κατερίνα από το Τυμπάκι χρειάζεται δότες αιμοπεταλίων…πιστεύω ότι μπορούμε να την βοηθήσουμε !!!

katerina stratos

Bookmark the permalink.