Καθαρίστηκε η Σημαία από τους κατοίκους της Μεγίστης
 

veteranos.gr