Κύριε Υπουργέ, μη δυνάμενος (εκ χαρακτήρος) να υποκύψω σε προσταγές και επιθυμίες που… Παραίτηση Αρχηγού του ΠΣ

45-1

Bookmark the permalink.