Μαρία Σπετσωτάκη Παπαδάκη, Έκθεση Φαγιούμ.

fagum

Bookmark the permalink.