Μόλις ο γιατρός κοιτάζει μέσα στο στόμα του 3χρονου, ρωτάει αμέσως την μαμά αν του έδωσε να πιει αυτό!

533

Bookmark the permalink.