Μωρό- γίγας γεννήθηκε στην Αυστραλία: Έχει το διπλάσιο μέγεθος σε σχέση με τον μέσο όρο!

moro gigas

Bookmark the permalink.