Νεκρός και ο πατέρας του στο φοβερό τροχαίο στην Καλαμάτα

ÅÃÊËÇÌÁ ÊÏÍÔÁ ÓÔÏÍ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÓÔÁÈÌÏ ÔÏÕ ÈÇÓÅÉÏÕ ÌÅ ÈÕÌÁ ÁÓÔÅÃÏ ÁÍÄÑÁ

Bookmark the permalink.