Ντροπή: Οδηγός λεωφορείου κάλεσε την αστυνομία επειδή μια τυφλή γυναίκα ανέβηκε με τον σκύλο- οδηγό της

127999-288298

Bookmark the permalink.