Ο Άγιος Μηνάς « Δεν ήταν μαθές αυτός για τους Καστρινούς μονάχα άγιος, ήταν ο καπετάνιος τους…»

1fe1111

Bookmark the permalink.