Ο Δικαστής ακύρωσε το γάμο επειδή ο σύζυγος δεν ήρθε σε ολοκληρωμένη «επαφή» με τη νύφη

Gamos nifi

Bookmark the permalink.