Ο γεωλόγος Χ. Φασουλάς «Αναμενόμενος ο σεισμός, αφού η Κρήτη μετακινείται 4 εκατοστά το χρόνο»

4d3f0-93afc-capture

Bookmark the permalink.