Ο πατέρας του 6χρονου Νικόλα από τους Στόλους περιγράφει το συμβάν: «Ακούμε θόρυβο στο δωμάτιο, πάω, είχε κάτσει κάτω το κοπέλι και έκανε εμετό

Ο πατέρας του 6χρονου Νικόλα από τους Στόλους περιγράφει το συμβάν: «Ακούμε θόρυβο στο δωμάτιο, πάω, είχε κάτσει κάτω το κοπέλι και έκανε εμετό

Bookmark the permalink.