Ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου: Σκυλίτσα αρνείται να φύγει από τον τάφο του αφεντικού της

imagehandler_875

Bookmark the permalink.