Ο πιο πολύγλωσσος άνθρωπος του κόσμου είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης και μιλάει 32 γλώσσες!

Ο πιο πολύγλωσσσος άνθρωπος του κόσμου είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης και μιλάει 32 γλώσσες!

Bookmark the permalink.