Ο Βασίλης Σκουλάς, οι Μπαλωθιές…… η σφαίρα στο πόδι του και τα όπλα που σίγησαν

Ο Βασίλης Σκουλάς, οι Μπαλωθιές…… η σφαίρα στο πόδι του και τα όπλα που σίγησαν

Bookmark the permalink.