«Όλο το πλήρωμα μαζί με τον καπετάνιο είναι νεκροί. Πεθαίνω». Τα τελευταία λόγια που ακούστηκα…

Oorang-corpse-_-press-De-locomotief-_1948

Bookmark the permalink.