«Όμως, θέλω να πεθάνω στην Κρήτη. Είναι η γη μου…»

kazantzakis1

Bookmark the permalink.